Logo Utrecht University

Consumers on the March, 1960s to 1990s

News

Koen van Zon to defend PhD Thesis on democracy in the EU

Koen van Zon to defend PhD Thesis on democracy in the EU

On February 6th, Koen van Zon will defend his PhD thesis at Radboud University Nijmegen. His thesis, entitled Assembly Required. Institutionalising Representation in the European Communities, analyses the different conceptions of democracy that existed during the early years of the European Community, the 1950s and 1960s.

To that end, Koen studied the people who took it upon themselves to democratise the European Community from within: the European representatives, who were members of institutions like the European Parliament. Koen’s research shows that the European Parliament started off as a rather weak institution on paper, but that it managed to increase its influence considerably over the years. Key to the Parliament’s pursuit of power were European elections, which were first held in 1979.

Koen’s research also shows, however, that members in the European Parliament, in seeking to strengthen their powers, sought for unity rather than a political debate. European elections, in their view, would not so much be the expression of the political will of the European people, but turn them into participants in the unification of Europe. It is precisely this preference for unity over politics that has come under criticism since, by those who question the democratic legitimacy of the European Union.

For more information about Koen’s PhD defense, see: https://www.ru.nl/nieuws-agenda/agenda/promoties/@1243906/assembly-required-institutionalising/


Promotie Koen van Zon over democratie in de EU

Op 6 februari zal Koen van Zon zijn proefschrift, getiteld Assembly Required: Institutionalising Representation in the European Communities verdedigen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn proefschrift analyseert hij de verschillende democratieopvattingen die gedurende de beginjaren, de jaren ’50 en ’60, bestonden in de Europese Gemeenschap.

In zijn proefschrift bestudeerde Koen de mensen die de Europese Gemeenschap van binnenuit wilden democratiseren: de Europese vertegenwoordigers, die instellingen als het Europees Parlement bevolkten. Koens onderzoek laat zien dat het Europees Parlement op papier weliswaar een zwakke instelling was, maar dat het gaandeweg aanzienlijke invloed wist te verwerven. De kern van dit streven naar invloed was het houden van Europese verkiezingen, wat in 1979 voor het eerst gebeurde.

Koens onderzoek laat echter ook zien dat leden van het Europees Parlement in hun zoektocht naar invloed de voorkeur gaven aan eenheid boven politiek debat. Zo zouden Europese verkiezingen in hun ogen niet zozeer de politieke wil van burgers uiten, maar burgers deelgenoot maken van de Europese eenwording. Precies deze voorkeur voor eenheid boven politiek is sindsdien bekritiseerd door diegenen die de democratische legitimiteit in de Europese Unie in twijfel trekken.

Voor meer informatie over de promotie van Koen, zie: https://www.ru.nl/nieuws-agenda/agenda/promoties/@1243906/assembly-required-institutionalising/