Logo Utrecht University

Consumers on the March, 1960s to 1990s

Projectteam

Koen van Zon

Koen van Zon werkt als postdoconderzoeker op het project Consumers on the March. Hij voltooide zijn proefschrift aan de Radboud Universiteit Nijmegen en studeerde geschiedenis aan dezelfde universiteit. Ook werkte hij aan de Radboud Universiteit en de Universiteit Utrecht als docent.

In zijn proefschrift onderzocht hij de geschiedenis van de vertegenwoordigende instituties in de Europese Gemeenschap (het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité). Deze instituties waren ingesteld in de jaren vijftig als brug tussen de Gemeenschap en haar burgers, maar zij worstelden met hun rol in de Gemeenschap. Hoe moesten zij die brugfunctie vervullen gezien hun beperkte bevoegdheden, en lag hun machtsbasis bij hun achterban of in de Gemeenschap?

In het Consumers on the March project bouwt hij verder op zijn expertise in de instituties van de Europese Gemeenschap en het vraagstuk van politieke vertegenwoordiging door te kijken naar de manier waarop consumentenbelangen georganiseerd werden op Europees niveau en op de agenda van verschillende Europese instellingen kwamen te staan.