Logo Utrecht University

Consumers on the March, 1960s to 1990s

Projectteam

Liesbeth van de Grift

Liesbeth van de Grift is universitair hoofddocent in de Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen. Ze is gespecialiseerd in de geschiedenis van politieke representatie in de twintigste eeuw. Ze richt zich daarbij vooral op de beleidsterreinen van milieu, landbouw en rurale ontwikkeling en kijkt hoe de relatie tussen overheden, experts, NGO’s en burgers zich in de loop van de tijd ontwikkelde. In haar VIDI-project ‘Consumers on the March’ onderzoekt Van de Grift de rol van belangenorganisaties en mobilisatie van onderop in de geschiedenis van Europese integratie. Eerdere onderzoeksthema’s zijn landwinning en interne kolonisatie in het Interbellum en de politieke transitie naar communisme in Midden- en Oost-Europa.